Η Ευρυτανία από ψηλά. Δείτε τέσσερα (4) καταπληκτικά βίντεο σε υψηλή ανάλυση

Δείτε από ψηλά τα χωριά: Φιδάκια, Αμπέλια, Προυσός, Ανατολική Φραγκίστα, Μεγάλο Χωριό, Βίνιανη, Μαραθιάς, Προυσός, Μικρό Χωριό και πολλές άλλες ομορφιές του νομού.

Εκπληκτική δουλειά από την εταιρία εναέριων λήψεων www.Flycam.gr